รูไทล์ความบริสุทธิ์สูง

บริการ

ระบบคุณภาพและใบรับรอง

ระบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการควบคุมคุณภาพภายใต้ระบบ ISO 9001;ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับองค์กร ส่งผลให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น มียอดขายเพิ่มขึ้น และมีธุรกิจซ้ำมากขึ้น

เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร ซึ่งรับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการในลักษณะที่คุ้มค่าและประหยัดทรัพยากรมากที่สุด สร้างช่องว่างสำหรับการขยายตัว การเติบโต และผลกำไร

"คุณภาพสูงเป็นความรับผิดชอบของทุกคน" ซึ่งยึดถือเป็นค่านิยมหลักในกลุ่มของ XiMi

เจิ้งซู (1)
เจิ้งซู (2)
เจิ้งซู (3)